گیسو بر باد بده تا بکنی برباد اش!

دردا از مرد و مردانی که عزت و شرف شان، تار موی زن باشد و غیرت شان حبس زن در خانه، خشونت علیه زن، پیچاندن زن در خریطه بنام حجاب و قدرت شان در مجهول نگه داشتن هویت زن بنام مادر فلانی و خواهر فلانی و دختر فلانی…اگر عزت و شرف یک مرد به تار موی زنی بسته است….مو ها را به دست باد بسپاریم تا این عزت و شرف و غیرت های واهی و دروغین در ان سرزمین عاری از غیرت، به باد فنا برود!….گیسوان تان را باز بگذارید تا باد در لابلای ان بوزد و این غیرت مردی را که تمام زورش فقط در سلطه بر زن و پیچیدن روی و مویش خلاصه میشود، به باد فنا بدهد!….اگر توانایی مرد در کنترول یک زن است، افسار گسیخته هر زنی باید سر به صحرا بگذارد، تا این مرد درک کند که در جامعه یی عقب مانده، بیسواد، فقیر، در بند جنگ، که نان از حلق کودکانش به یغما میرود و حتی سگ گله با گرگ برای کشتن بره ها همدست میشود، سلطه و خشونت بر زن معیار غیرت مرد نیست!…….اگر مردی در ان سرزمین غیرت میداشت، امروز افغانستان اینگونه یکصد سال بعد از استقلال اش، اینگونه نمییشد……گیسوان تان را به دست باد بسپارید و شاد باشید که غیرت این مرد ها، فقط به ظلم به زنی خلاصه میشود که نان در سفره برای خوردنش میپزدد، کودکانش را بزرگ میکند، لباس کثیف اش را میشورد، خانه گلی اش را پاکیزه نگه میدارد و در اخر روز بجرم مو و رو، لت و کوب هم میشود……..گیسو بر باد بده تا بکنی برباد اش

نویسنده: لینا روزبه خبرنگار

bigtheme
x

شاید بپسندید

قرآن و زنان حضرت محمد

یکی از بزرگترین نقطه ضعف های اخلاقی پیامبر اسلام، زنباره بوده و هوسران بودن وی ...