هر روز زن ها در کوچه و پس کوچه های کابل ودیکر شهرهای افغانستان توسط پدر، برادر، شوهر، پسر ودیگرمنبر نشینانی که از خدای ساخت خودشان محافظت میکنند،به شکل فجیعی به قتل می رسند.

یک زن در منطقه چهل‌ستون کابل توسط شوهر و دو پسرش به شکل فجیعی با ضرب چکش و چاقو به قتل رسیده است.

برادر این زن می‌‌گوید که خواهرش پس از آنکه از خشونت‌های شوهرش به تنگ آمده بود، و علیه او در ولسوالی بگرامی شکایت کرد، این قتل روز دوشنبه هفته جاری صورت گرفت.

فرید، برادر بزرگ مقتول می‌گوید که بین این زوج مشکلاتی وجود داشت و مرد همیشه از خشونت کار می‌گرفت، گفت: خواهرم همیشه لت و کوب می‌شد، اما از یک ماه بدینسو شوهرش از چاقو و سنگ استفاده می‌کرد. دو دندانش را با پلاس کشیده بود.

وی افزود: از دوسال بدین سو، خواهرم از رفتن به خانه پدرش منع شده بود، نمی‌دانم چه باعث شد که او را این بار گذاشت برای اشتراک در یک مراسم عروسی بیاید. خواهرم از خشونت که بالایش میشد، به همسر برادرم قصه کرد و گفت اگر غم مرا نخورید، مرا زنده به گور می‌کند.

پس از این خانواده این زن به ولسوالی بگرامی مراجعه کرده و به پولیس شکایت می‌کند تا شوهر و پسر این مرد را بازداشت کنند. اما به گفته برادر مقتول، شوهر مقتول فرار می کند و پسرش بازداشت می‌شود.

به گفته فرید، پسر این زن به نام قیس ستانکزی به ضمانت پسرکاکایش که پولیس است، آزاد می شود و نزد مادرش میاید و با عذر و زاری و به بهانه اینکه او را “در پشت خود به حج می‌برد،” راضی می‌کند تا به خانه برگردد.

برادر مقتول می افزاید: پس از رضایت خواهرش، برایش در منطقه چهل‌ستون در مربوطات حوزه هفتم کابل خانه می‌گیرند و او به آنجا کوچ می کند. شب را تیر کردند، پسر پدر خود را می‌طلبد و هنگام نماز صبح نخست با چکش بر سر خواهرم می‌کوبند و سپس چاقو بارانش می‌کنند.

نام این زن فریده است و پنج پسر و سه دختر دارد. شوهر پس از قتل او، پسرانش را با خود برده است اما سه دختر جوان و نوجوان خود را رها کرده است.

انبیاء، برادر دیگر فریده در صبحت می گوید که خواهرش همیشه از سوی شوهرش شکنجه می‌شد و در قتل او نیز دو تن از پسرانش دست داشته اند.

خانواده مقتول مدعی هستند که قاتلان خواهرش در نتیجه غفلت و تعلل پولیس فرار کرده اند و تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...