آسیا با ۶۳۷ میلیاردر از ایالات متحدۀ امریکا سبقت گرفت

برای نخستین بار آسیا با ۶۳۷ میلیاردر از ایالات متحدۀ امریکا سبقت گرفت که بر اساس گزارش‌های جدید نصف میلیاردران آسیایی تنها از چین استند.

گزارش شبکۀ USB و PwC با نشر گزارشی گفته است که اکنون از ۱۵۴۲ میلیاردر در جهان ۵۶۳ تن آنان از ایالات متحده استند.

اما در این گزارش آمده است که با وصف شمار کمتر، سرمایۀ مجموعی میلیاردران امریکایی ۲.۸ تریلیون دالر و سرمایۀ مجموعی میلیاردران آسیایی فقط دو تریلیون دالر است.

اما در گزارش پیش بینی شده است که تا چهار سال دیگر، سرمایۀ مجموعی میلیاردران چینی از سرمایۀ میلیاردران امریکایی بیشتر خواهد شد.

گزارش حاکی است که شمار میلیادران چینی در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

سرمایۀ مجموعی میلیاردران جهان بر اساس گزارش شبکۀ PwC در سال ۲۰۱۶ با ۱۷ درصد به شش ترلیون دالر رسید.

منبع صدای امریکا  

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...