پناهندگی در اروپا

صحبت کلی در خصوص پناهندگی در کشورهای اروپایی

بر اساس رهنمود کنسولی اتحادیه اروپا (Council Directive 2004/83/EC, Apr. 29, 2004) گرایش جنسی ممکن است، بر اساس شرایط کشور موطن، مبانی را برای پناهندگی بر اساس آزار و اذیت و بر اساس عضویت در گروه اجتماعی خاص فراهم کند. همچنین از سال ۲۰۰۸ هیچ عضوی از اتحادیه اروپا بطور واضح در نظر گرفتن گرایش جنسی بعنوان مبنایی برای شکنجه بمنظور اعطای وضعیت پناهندگی را رد نکرده است. از سال ۲۰۰۹، اطلاعاتی وجود دارد که تایید می‌کند که پناهندگی به افراد دگرباش جنسی در کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد، جمهوری چک و بریتانیا اعطا شده است. سیاست‌های پناهنده پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین باید مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷، و منشور اروپایی حقوق بشر باشد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به روشنی تعیین کرده است که افراد دگرباش جنسی عضوی از یک گروه اجتماعی خاص می‌باشند. این موضوع در “راهنمای پناهندگی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل” که توسط سازمان ایرکو به فارسی ترجمه شده به صراحت بیان شده و بر روی سایت سازمان قابل دسترس است. کنسول اروپا نیز با این برداشت موافقت کرده است.

پناهندگی در اروپا، آری یا نه؟

پاسخ به این سوال به در نظر گرفتن ملاحظات بسیاری احتیاج دارد. گرچه بسیاری از کشورهای اروپایی قوانین ضد تبعیض و حتی قوانین برابری برای دگرباشان جنسی به تصویب رسانده‌اند، اما همچنان در اعطای پناهندگی بر این مبنا بیشتر از کشورهای آمریکای شمالی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سختگیری دارند. همچنین علاوه بر خطر رد درخواست پناهندگی و دیپورت به ایران، موارد دیگری چون مشکلات طی مسیر تا کشور مقصد بطور غیرقانونی که در مواردی به مرگ پناهجویان منجر شده، مشکلات اخذ ویزا برای ورود قانونی به کشور مقصد، عدم آگاهی از قانون دوبلین و پیامدهای ناشی از آن، کوچکی و کم جمعیتی اکثر شهرهای اروپایی، بخصوص در کشورهای اسکاندیناوی و ناراحتی‌های روحی احتمالی ناشی از زندگی در محیطی بسیار آرام و کم جمعیت،  اجبار به زندگی در کمپ‌های پناهندگان با شرایط نامساعد در برخی کشورهای اروپایی در طول زمان بررسی درخواست پناهندگی، عدم داشتن اجازه کار و مشکلات مالی و ناکافی بودن کمک دولتی در اکثر کشورهای اروپایی در طول زمان بررسی درخواست، طولانی شدن زمان بررسی درخواست و فشارهای روحی روانی ناشی از استرس مراحل مختلف بخصوص در مرحله استیناف، و احتمالا مشکلات شخصی دیگر را نیز باید مدنظر داشت. با در نظر گرفتن تمام این مشکلات و با توجه به اینکه درخواست پناهندگی از طریق کشور دوم نیز مشکلات خاص خود را دارد، می‌توان گفت در کشورهایی مانند ترکیه که دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آن بطور کامل با شرایط دگرباشان جنسی در ایران آشنا می‌باشد و احتمال رد درخواست و دیپورت به ایران نزدیک به صفر است، پناهجو  معمولا با مشکلات کمتری مواجه می‌شود. اگرچه بطور کلی سازمان ایرکو پیش گرفتن راه پناهندگی نمی‌تواند پیشنهاد دهد.

نکات مهم پیش از تصمیم‌گیری برای رفتن به اروپا و تنظیم درخواست پناهندگی

bigtheme