هرات در محاصره دروغ و فریب های منبر و منبر نشینان

دکان داری که جنس خراب به مردم می فروشد همیشه ترس این را دارد که شاید  مشتریانش را از دست بدهد

آخوندهای فساد پیشه ای که زیر پرچم عربستان رشد کردند و امروز در افغانستان از سنگ و خاک عرب ها برای مردم افغانستان سنبل و خدا ساخته اند و تلاش می‌کنم که مردم مظلوم افغانستان را با کلمات قلمبه سلمبه عربی یا بانول کج عرب ها سرگرم کنند چون این جادو و جنبل هایشان در مغز نوجوانان متفکر امروزی دیگر کار نمیکند دست به فضاهای مجازی زدند و از کلماتی همچون عذاب قبر یا سوختن درآتش دوزخ برای ترساندن مردم وایجاد ترس و وحشت در بین مردم استفاده می کنند    

چون دروغ هایشان برای مردم رو شده است و دیگر نسل جدید فریب این روباه های مکار را  را نمی خورند این آخند های بی حیا که از نسل شیطان هستند دست به ترفندهای جدید زدند  بله هم وطن  اینا از تکنولوژی استفاده می‌کنند که توسط افراد غیر مسلمان ساخته شده است امروز هر نوجوان یک فیسبوک دارد روزانه چند ساعت در فیسبوک سر گرم است

این آخوند ها که وظیفه اصلی شان شستشوی مغزی نوجوانان هست یک اکانت در فیس بوک میسازند و از این طریق

تلاش میکنن افراد سن پایین را که هنوز مغزی خام دارند جذب کرده  و  با حرف های قلمبه سلمبه عربی و ترساندن نوجوانان از خدای مجازی که خودشان ساخته اند آنها را به سمت خودشان بکشانند به این طریق تلاش می کنم که انسان ها را از انسانیت دور کرده و وارد یک لجنزار کنند که خودشان ساخته اند و آخر عاقبتش این کا ربه کشت و کشتار ختم میشود

به طور مثال از مدت‌ها پیش  به این سو حیوانا وحشی ساخته همین آخند ها و برخاسته از مسجد ها تمام والسوالی های اطراف  هرات را و همینطور روستاهای دور و بر شهر هرات را تصرف کردند و به زن و ناموس مردم رحم نمی کنند روزانه صدها شاید هم هزاران نفر را که تعداد بیشتر آن ها کودکان و زنا هستند سر می برد

دقیقا قانون یاغیگری که یک و نیم هزار سال پیش محمد تجاوزگر پیاده کرده بود میراث به این یاقی ها ماند وامروز بر سر مردم افغانستان آمده است

هموطنان خوبم طبق خرافات های همین آخوندهای خونخوار یه خدا جود دارد که این خدا بندگانش را از بهشت اخراج می‌کند

و بعدآ در مدت شش هزار سال ۱۲۴ هزار پیامبر می فرستد که این بندگان را دوباره به بهشت برگرداند هر ۱۷ روز یک پیامبر که از بین همه اینها یک آدم درست و حسابی در نیامده اسی

طبق گفته همین آخوندها هر کدوم از این پیامبران که آماده‌اند یک جهاد درست کردند یک شریعت درست کردن حق یکی از یکی گرفتند و به دیکری دادند دو برادر را به جون همدیگر انداختند وهر دو برادر بعد از کشتن همدیگر و با گفتن کلمه الله اکبر شهید می‌شوند و به بهشت میرود  آخه این چه خریت و یاغی گری هست ]

اگر پدر و مادرها داغدار هستند     اگر زن ها بیوه شده است و نهایتاً به راههای بد کشیده شدند اگر فرزند های یتیم هستند

اگر زندگی‌ها غارت شده است      اگر خانه ها خراب شده است   اگر اشک ها ریخته شده است   اگر مردم گرسنه هستند

و هزاران اگر دیگر که در افغانستان وجود دارد  فقط و فقط به خاطر فریب همین ملاها که نوکری عرب‌ها را میکنند هست

هموطن بیدار باش     هموطن فکر کن

آنچه در منبر گفته می‌شود فقط و فقط دروغ هست و بس

نویسنده ناصر سروری

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...