قول و قرارهای سکسی از بهشت

یکی از لذتهای جنسی مردان مسلمان در بهشت سکس با پسران نوجوانان زیبارویی (غلمان) است که الله آنها را مخصوص بهشتیان قرار داده است :

آیه 17 سوره واقعه: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ: و بر گردشان نوجوانانی (در زیبائی) جاویدان میگردند.

آیه 24 سوره طور: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ: و بر گرد آنها غلمانشان می‌گردند که مانند مرواريد در صدف پنهان(دست نخورده) هستند.

آیه 19 سوره انسان: و بر گرد انان پسرانی جاودانی میگردند چون انها را بینی گویی که مرواریدهایی پراکنده اند.

قرآن در بیان صفات حوریان ، از حوریانی یاد می‌نماید که مانند مرواریدی هستند که در صدف پنهان باشند و هنور کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است. (آیه 23 سوره واقعه) ولی با کمال شگفتی می بینیم که در خود این کتاب، دقیقا همین صفت را به این پسران نوجوان می‌دهد. صاحبان این نوجوانان، اولین کسانی هستند که آنها را می‌بینند که دست نخورده (مکنون)هستند؛ مکنون(دست نخوردگی) صفتی است که برای تاکید بر عدم دسترسی نامحرم به آنها، بکار برده می‌شد.کتاب قرآن نیز همین صفت را به این پسران نوجوان می‌دهد. و این یعنی اینکه یکی دیگر از لذتهای جنسی مسلمین در بهشت همبستر شدن با پسران نوجوان زیبارویی از همان باغ است که با انها همجنس هستند. اما بیان چنین مهملاتی از سوی محمد به دلایل زیر بوده است :

همانطور که بیان شد «غلمان» صفتی برای پسران نوجوانی بود که اعراب با انها سکس (لواط ) میکردند. و نام «غلام» که بسیاری از ایرانیان نااگاه و ساده اندیش بروی فرزندان خود میگذارند نیز دقیقا به همین معنی است. «غلام» و «غلمان» از ریشه «غلم» می اید که به معنی بهره وری جنسی از جنس مرد است. «غلام» به پسر بچه هایی میگفتند که اعراب از انها استفاده جنسی می نمودند. در زمان تازش تازیان سوسمار خور به ایران عزیز ما بسیاری از پسران را به عنوان «غلام» به پادویی اعراب گماشتند و عرب مورد نظر براحتی به انان تجاوز میکرد. حال با دانستن معنی بسیار زشت نام «غلام» با تاسف و تلخی به این نامها بنگرید : ( غلام، غلامحسین، غلامعلی، غلامحسن، غلامرضا، غلامزاده)

جمع آوری ناصر سروری

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...