سه پروژه فرهنگی برایی ادغام پناهجویان در جامعه آلمان جایزه گرفتند

سه پروژه ای که در راستای ادغام پناهجویان در آلمان فعالیت می کردند، جایزه ادغام اجتماعی را از سوی بنیاد هرتی به دست آوردند. در مجموع ۲۵۰ پروژه نامزد این جایزه شده بودند.

چند پروژه مختلف که ادغام پناهجویان در جامعه آلمان را تسهیل می کردند، به تازگی جایزه ادغام آلمانی بنیاد “هرتی” را از آن خود کردند. هزینه مجموعی این جایزه به صد هزار یورو بالغ می گردد. یکی از این پروژه ها که در شهر فرایبورگ زیر نام “پل بایسکل” عملی می شد، در جایگاه نخست قرار گرفت و جایزه ۵۰ هزار یورویی را به دست آورد. پروژه “پل بایسکل” به گونه مشخص زنان پناهجویی را همکاری می کرد که روند ادغام آنان از طریق فراگیری آموزش بایسکل رانی، سفر با آن و گشت زنی تسهیل گردد.
جایزه ۳۰ هزار یورویی بیناد “هرتی” به پروژه موسوم به “سوباکا” که در جایگاه دوم قرار گرفت، داده شد. این پروژه در شهر فرانکفورت راه اندازی شده بود که زمینه سهم گیری پناهجویان جوان را در نهادهای آموزشی فراهم می کرد.
مقام سوم در این رقابت را پروژه “پناهجویان خوش آمدید” از آن خود کرد. ساحه فعالیت این پروژه در شهر برلین بود که در بخش یافتن سرپناه برای پناهجویان فعالیت می کرد.
این نخستین باری است که جایزه این نهاد به پروژه هایی که در راستای سهولت آفرینی برای پناهجویان فعالیت می کردند، اختصاص یافت. در مجموع ۲۵۰ پروژه در این رقابت نامزد شده بودند که در دور نخست هشت پروژه آنان در فهرست مقدماتی راه یافتند و در فرجام پروژه های یاد شده در ردیف اول، دوم و سوم قرار گرفتند.

منبع دویچه وله

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...