دل نوشته ها


رهبران اسلام در افغانیتان:
نیت کردم برای کشتار مردم افغانستان و بدست آوردن دالر و رضایت روسیه ، پاکستان و عربستان.
الله اکبر، پوتین رهبر 

در بیش از 50 آیه از قرآن تاکید می‌شود که از من بترسید
و از من بترسید اگر اهل ایمانید       (آل عمران)/ 175
در قرآن  لغت هلاک کردن 73 بار در بیش از 60 آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است
نیز لغت عذاب به معنی مجازات و شکنجه به تعداد 365 مرتبه در مجموع بیش از 300 آیه در اشکال مختلف آن به کار رفته است

کشتن انسان از مکرر ترین و مهمترین موضوعات اشاره شده در قرآن است
هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از شهر هایشان برانید (بقره) 191
ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد (انفال) 39
شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنان را گردن زنید ( محمد) 4
شمار آیه های خشونت آمیز ، که در ارتباط با کشتن ، عذاب و شکنجه دادن ، قتل عام کردن است از 700 ایه تجاوز می‌كند.
بیش از 50 درصد از 3000 مجموع آیه های باقیمانده قرآن نیز به نوعی در ارتباط با آیه های خشونت آمیزاند

این گفته صد در صد به روزگار افغانستان صدق می‌کند اکثریت کشور های جهان قاره هاره پیموده درین کشور حضور پیدا کردند اما برعکس این گفته افغانستان دارای اقلیت نادان و اکثریت خائن است

مرد و زن زنا میکنند !!!

نام زن فاحشه
نام طفل حرامی
نام مرد ؟؟؟

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...