از دروغ و فریب ملاها برای سوار شدن مردم تا ساخت یک خدای مجازی وصفت انسانی دادن به او

هموطنان خوبم مردم مظلومه افغانستان

ما در قرن ۲۱ و در عصر تکنولوژی یا در عصر مجازی زندگی میکنیم لطفاً کمی فکر کنید  وقتش رسیده که بیدار بشیم

فکر کنیم   بیاندیشم   حرکت کنیم و خلق کنیم  آنچه را که دوست داریم  و آنچه را که ما و عزیزان مان را خوشحال میکند

هموطنان خوبم ما در این دنیا تنها هستیم  این واقعیت را باید بپذیریم

صدها سال است که همین ملاها همین اخوندا همین مزدوران عربستان همین سنگ پرستان همین وهابی‌هاهمین مفت خورو شهوت ران که ۲۴ ساعت سکس با دختران شش تا ده سال را خواب می بینند

مثل کنه به زندگی من و تو چسبیدند وبا خرافات گوی تمام افکار و روح و روان مان را دزدیدند تا اینکه من و تو وتمام مردم و کشور عزیزمان را به سیاه چاهی کشاندن  که هزاران سال زمان می برد تا نفسی تازه کند

این غول ها آمدند یک خدای مجازی ساختند و به او خدا صفت انسانی دادند و به خودشان هم یک صفت خدایی دادند و خود به عنوان یک موجود الهی به مردم قالب کردند به این شکل سوار بر مردم و افکار مردم شدند هر شخصی که از خواسته‌های این غول ها پیروی نکنند او را کافرودشمن خدا گفته و نابود می کنند

اگر خدا عرب هست فقط زبان عربی را میفهمد پس مبارک همان عرب ها باشد

چرا ما باید کل دار و ندار خود و خرج زن و بچه و اولاد خود را بفروشیم حراج کنیم و به عربستان به دیدنش برویم اون هم برای پرستش یک مشت سنگ اگر سنگ پرستی ثواب هست خوب ما در کشور خودمان در افغانستان سنگ های زیبا و قیمتی تری هم داریم  پس موضوع عرب پرسی هست هموطنان خوبم اینها بودا را نابود کردند تا تجارت شان در عربستان نخوابد

هموطنان خوبم  این آخوندها که ساعتها پای منبرش می نشینی جز فریب شما کا ردیگری ندارند و جز دشمن بشریت چیز دیگری نیست

هموطنان این خوبم وهابی های عرب پرست با ساخت یک خدای قلابی یا خدای عرب تمام توانایی های من و تو را از ما گرفتند و به جاش دعا کردن به ما یاد دادند  دعا مثل تقلب در امتحان می ماند به همین دلیل بیشتری از ما در امتحان زندگی ناکام هستیم

ما هیچ وقت به توانایی هایمان اتکا نمی کنیم بلکه به دعاهایی که از پای منبر ها یاد گرفتیم یک نگاهی به برخورد و تفکر مردم بیاندازیم این ملا های دروغگو و فریبکار از ۳۳ میلیون جمعیت افغانستان 33  میلیون بمب اتم ساخته اند که اگر به هم بخورند یک انفجا یا نابودی صورت میگیرد  برادر حوصله صحبت کردن با برادر را ندارد چون شکم فرزندانش گرسنه است

پدر با فرزندش صحبت نمی کند چون فکر می‌کند فرزند نوکر و غلامش هست و برای غلامی پدر به این دنیا آمده است اگر کسی با غلامش صحبت کند شخصیتش پایین می آید برادرم به خواهرش محبت نمی کند چون فکر می کند طبق قانون شریعت خواهر نصف برادر است و دوم اینکه فکر می‌کند اگر با خواهرش صحبت کند تحریک جنسی می شود و گناهی مرتکب می شود

بله هم وطن این مزدوران عرب پرست هر روز ساعت ها بالای منبر خرافات می‌گویند فاصله طبقاتی وجایگاه بالا و جایگاه پایین درست کردند نظم و ثبات کشور را از بین بردند و کل مردم را درگیرترس و وحشت کرده اند

تمام انتحاری ها از مسجد ها فرماندهی می شود تمام تروریست ها از مسجد ها درس می گیرند تمام تفکراین آخوندهای مفت خور و فریبکار یا کشتار هست یا شهادت هست ویا خود بزرگ بینی و این چیزها باعث می‌شود که صمیمیت مهربانی و برابری از بین برود

پس نتیجه گیری این است که هم تفکر این ملاهای مفت خور و دروغگو دچار یک مریضی شده است و این تفکربرای جامعه سم است و هم منبع و سر چشمه ای این دروغ و فریبکاری ها  به ضرر بشریت است روز به روز بشریت را نابود می کند پس به امید روزی که همه برای انسانیت تلاش کنیم و از عقل تفکر اندیشه و خرد خودمان کمک بگیریم نه از دعا های پوچ ،خدا

نویسنده ناصر سروری

جمع آوری ناصر سروری

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...